Od lewej stoją: Tadeusz Chciuk-Celt - kurier z kraju, dyrektor Adam Romer, premier Stanisław Mikołajczyk, minister Władysław Banaczyk, gen. Marian Kukiel.

Fotografia Czesława Datki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.