Uczestnicy uroczystości. Siedzą od lewej: dyrektor Departamentu Wyznań w Ministerstwie Wyznań i Oświecenia Publicznego Franciszek Potocki, profesor Jan Łukasiewicz, rektor Uniwersytetu Warszawskiego profesor Józef Ujejski, profesor Tadeusz Zieliński, ambasador Niemiec w Polsce Hans Adolf von Moltke, profesor Marceli Handelsman.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.