Komendantka Naczelna Przysposobienia Wojskowego Kobiet Maria Wittek (z prawej na pierwszym planie), Maria Mościcka (w środku) i gen. bryg. Józef Olszyna-Wilczyński (z lewej) w czasie defilady Przysposobienia Wojskowego Kobiet na ulicy Wolności.

Fotografia Czesława Datki.