Odznakę wręczają  Alfons Kuhn (z lewej) i generał Leon Berbecki (z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego