Gen. Leon Berbecki (z lewej) wymienia uścisk dłoni z mjr. Stanisławem Skarżyńskim. Widoczny także m.in. ppłk Czesław Filipowicz (na drugim planie w środku, w mundurze, z wąsami).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.