Minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Gustaw Dobrucki przy urnie wyborczej.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.