Delegacja Kaitseliit u Marszałka Józefa Piłsudskiego, który zaprosił estońskich gości na herbatę. Fotografia grupowa członków estońskiej delegacji z marszałkiem Józefem Piłsudskim (w środku). Z prawej Marszałka komendant główny estońskiej organizacji obrony narodowej gen. Johannes Roska, z lewej szef sztabu głównego Kaitseliit ppłk Maide. Z tyłu widoczni również komendant główny Związku Strzeleckiego ppłk Władysław Rusin (stoi między Marszałkiem a Roską), ppłk Kazimierz Busler (trzeci z prawej), ppłk Adam Sokołowski (za Maide) i ppłk Franciszek Sobolta.