Wśród pracowników biura widoczni m.in. generalny konserwator Jerzy Remer, doktor Jerzy Szablowski, inżynier architekt Wilhelm Henneberg.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego