Ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych Stanisław Patek (czwarty z lewej) w otoczeniu żegnających go osób na peronie dworca. Widoczni m.in.: kierownik Referatu Ogólnego Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Michał Mościcki (szósty z lewej), dyrektor Wydziału Zachodniego MSZ Józef Lipski (trzeci z prawej), zastępca dyrektora Wydziału Zachodniego MSZ Włodzimierz Adamkiewicz (piąty z lewej), radca MSZ Wiktor Podoski (pierwszy z prawej), senator Jerzy Iwanowski (trzeci z lewej), prezes Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej Leopold Kotnowski (drugi z lewej) oraz korespondentka pism amerykańskich pani Chrzanowska.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.