Tłum ludzi żegna ks. biskupa Karola Niemirę (w oknie wagonu, pierwszy z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.