Karola Niemiry (stoi w drzwiach wagonu, z kwiatami w ręku) na peronie. 

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.