Członkowie delegacji na peronie dworca. Widoczny m.in.: minister spraw zagranicznych August Zaleski (na stopniach wagonu), dyrektor Gabinetu Ministra Spraw Zagranicznych Marian Szumlakowski (drugi z lewej), dyrektor Departamentu Polityczno-Ekonomicznego MSZ Tadeusz Jackowski (piąty z lewej), naczelnik Wydziału Wschodniego w Departamencie Polityczno-Ekonomicznym MSZ Tadeusz Hołówko (szósty z lewej) oraz naczelnik Wydziału Ustrojów Międzynarodowych w Departamencie Polityczno-Ekonomicznym MSZ Adam Tarnowski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.