Pożegnanie na dworcu Głównym w Warszawie.  Poza marszałkiem senatu Władysławem Raczkiewiczem (I rząd czwarty z prawej), widoczni są m.in. prezes Najwyższej Izby Kontroli Jakub Krzemieński, senatorowie Julian Szymański, Antoni Bogucki, Leon Łubieński, sekretarz osobisty marszałka senatu Aleksander Mohl, dyrektor Biura Senatu Adam Piasecki.