Uczestnicy otwarcia wystawy: Gustaw Dobrucki, mjr Włodzimierz Bem de Cosban, Feliks Stańkowski, prof. Sokulski, Jan Skotnicki, Leon Dunin Wolski, Marian Zborowski. 

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.