Siedzą od lewej: artysta rzeźbiarz Aleksander Żurakowski, artysta malarz Józef Szperber, artysta malarz Józef Ryszkiewicz, artysta malarz Stanisław Rzecki, artysta malarz Marian Malicki, artysta malarz Wojciech Jastrzębowski. Stoją od lewej: artysta malarz Szczęsny Kwarta, architekt Stanisław Brukalski, p. Nowakowski, generał Józef Kordian Zamorski, artysta malarz Stefan Modzelewski, artysta malarz Adam Malicki, artysta malarz Zygmunt Grabowski, artysta rzeźbiarz Franciszek Strynkiewicz. 

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.