Uczestnicy uroczystości otwarcia wystawy zorganizowanej pod protektoratem Kazimierza Bartla przez Polskie Towarzystwo Reformy Mieszkaniowej, Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową oraz grupę architektów "Praesens". Widoczni od prawej m.in.: minister sprawiedliwości Feliks Dutkiewicz, premier Kazimierz Bartel, marszałek sejmu Ignacy Daszyński, minister robót publicznych Maksymilian Matakiewicz, delegat Rządu do Rady Administracyjnej Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie i do innych komitetów międzynarodowych Stanisław Jurkiewicz (3. z lewej). W tle widoczne projekty architektoniczne.