Uczestnicy otwarcia wystawy przed rzeźbą przedstawiającą Adama Mickiewicza. Widoczni m.in.: premier Leon Kozłowski (I. rząd 2. z prawej), ambasador Francji w Polsce Jules Laroche (I. rząd 1. z prawej), konserwator Luwru Paul Jamot (I. rząd 3. z prawej), szef Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Karol Romer (3. z lewej), zastępca szefa Protokołu Dyplomatycznego MSZ Rajnold Przeździecki (w głębi w środku), gen. Józef Kordian Zamorski, poseł nadzwyczajny minister pełnomocny Węgier Peter de Matuska (2. z lewej), wicemarszałek senatu Wacław Makowski (1. z prawej).