Uczestnicy otwarcia wystawy. Stoją od lewej: minister komunikacji Alfons Kuhn, wiceprezydent m.st.Warszawy Ryszard Błędowski, żona ministra Alfonsa Kuhna, artysta malarz Adam Styka, żona wiceprezydenta m.st.Warszawy Mariana Borzęckiego, prezydent m.st. Warszawy Zygmunt Słomiński.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego