W prezydium zjazdu widoczni m.in.: prezes Związku Edwin Wagner (w środku), wiceprezesi: A. Pająk (drugi z lewej) i St. Szułczyński (czwarty z lewej), sekretarz St. Modzelewski (pierwszy z prawej) i skarbnik F. Woźniak (pierwszy z lewej). Przemawia przedstawiciel stowarzyszenia niemieckich inwalidów wojennych Cassel.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego