Fotografia grupowa uczestników zjazdu w sali gimnastycznej YMCA przy ul. Marii Konopnickiej 6 w Warszawie. Widoczni m.in.: prezes Tadeusz Dyboski (siódmy z lewej w pierwszym rzędzie), dyrektor Paul Super (czwarty z lewej w pierwszym rzędzie) i radca MSZ Wiktor Podoski.