Uczestnicy zjazdu. Stoją od lewej: Walery Sławek, Roman Górecki, Aleksander Prystor, Jan Piłsudski, Janusz Jędrzejewicz.