Msza odprawiana przez księdza biskupa Stanisława Rosponda na dziedzińcu wawelskim. Widoczni m.in.: premier Walery Sławek (na pierwszym planie 2. z lewej), Generalny Inspektor Sił Zbrojnych gen. Edward Śmigły-Rydz (na pierwszym planie 3. z lewej), wojewoda krakowski Władysław Raczkiewicz (na pierwszym planie 1. z lewej), komendant główny Policji Państwowej gen. Józef Kordian Zamorski, gen. Janusz Głuchowski, dowódca IX Samodzielnej Brygady Kawalerii gen. Stanisław Grzmot-Skotnicki, wojewoda lwowski Władysław Belina Prażmowski, dowódca Okręgu Korpusu V (Kraków) gen. Aleksander Narbut-Łuczyński, dowódca 23. Dywizji Piechoty gen. Józef Zając, inspektor Armii Wilno gen. Stefan Dąb-Biernacki.