Strona tytułowa książki wydanej w 1876 roku w Warszawie przez W. Dębskiego.