Fotografia grupowa artystów biorących udział w częśi koncertowej. Od lewej widoczni: pp aktorka Kazimiera Horbowska, aktorka Lucyna Szczepańska, Witold Zdzitowiecki, aktorka Kazimiera Skalska, Mary Didur-Załuska, Jerzy Olgierd, Nina Czerska, kapelmistrz Alfred Schutz.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.