Generał Władysław Bortnowski (w ostatnim rzędzie pierwszy z prawej), pułkownik Ignacy Izdebski (pierwszy z prawej), Leon Malhomme (ostatni rząd pierwszy z lewej), Jan Szymik (chłopiec w mundurze górnika, którego obejmuje lewym ramieniem gen. Bortnowski), Michał Grażyński w towarzystwie dzieci witających wojsko polskie.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.