Obraz olejny z 1924 r. 

Źródło kopii cyfrowej: Art.Lviv-online.