Obraz olejny z 1886 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu.