Założyciel i prezes Fundacji Kościuszkowskiej w USA profesor Stefan Mierzwa (2. z lewej) zwiedza teren budowy Wyższej Szkoły Handlowej przy ulicy Rakowieckiej w towarzystwie rektora szkoły Antoniego Sujkowskiego (1. z lewej), inżyniera Jana Witkiewicza (2. z prawej) i inżyniera Gillewicza (1. z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.