Widoczni m.in.: Ksawery Liske (1), Oswald Balzer (2), Ludwik Finkel (3), B. Czarnik (4), Henryk Biegeleisen(5).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.