W grupie narciarzy widoczni są m.in.: Franciszek Bujak, Eugeniusz Kochański, Henryk Bednarski, Kazimierz Schiele.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego