Fotografia Romualda Pieńkowskiego z 1988 roku ze zbiorów Fototeki FINA.