Fotografia ze zbiorów archiwum Białostockiego Towarzystwa Esperantystów. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikiemdia Commons (PD).