Na zdjęciu widoczni są aktorzy: Andrzej Seweryn (na górze, pierwszy z lewej),   Emir Buczacki (na górze drugi z lewej), Jerzy Bińczycki (na górze, drugi z prawej), Jerzy Kamas (na górze,  pierwszy z prawej), Stanisław Celińska, Ilona Kuśmierska, Elżbieta Starostecka, Barbara Ludwiżanka, Jadwiga Barańska, Janina Traczykówna, Kazmierz Mazur (na dole, z lewej) i Piotr Binder (na dole, z prawej). 

Fotografia Romualda Pieńkowskiego ze zbiorów Fototeki FINA.