Fotografia opublikowana w "Przeglądzie Technicznym",  nr 9 z 3 marca 1904 roku,  s. 128.