Reprodukcja rysunku z pocztówki wydanej we Lwowie przez H. Altenberga.