Fotografia wykonana przez zakład "Van-Dyck" ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.