W prezydium zjazdu widoczni m.in.: Marian Kaliński (2. z lewej), Kazimierz Stańczykowski (1. z prawej), Julian Dreszer (2. z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.