W prezydium zjazdu widoczni od lewej są: Bojankowski, ks. Władysław Padacz, Borkowski, gen. w stanie spoczynku Bronisław Bohatyrewicz, Świątkowski, Sznidt i Wyzner.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.