Na sali obrad widoczni m.in.: prezes Związku Podhalan Jakub Zachemski (czwarty z prawej w pierwszym rzędzie) minister spraw wewnętrznych Bronisław Pieracki (trzeci z prawej w pierwszym rzędzie), gen. Andrzej Galica (drugi z prawej w pierwszym rzędzie), poseł Kazimierz Duch (pierwszy z prawej w pierwszym rzędzie), poseł Feliks Gwiżdż (siedzi pierwszy z prawej w drugim rzędzie), wicewojewoda warszawski Józef Ołpiński (drugi z prawej w trzecim rzędzie) i gen. Stanisław Kwaśniewski (stoi siódmy z lewej w ostatnim rzędzie).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.