Zjazd delegatów Naczelnej Organizacji Inżynierów RP w Warszawie. Widok na salę i uczestników obrad. W pierwszym rzędzie widoczni: rektor Otto Nadolski (pierwszy z prawej) oraz wiceminister Aleksander Bobkowski (drugi z lewej).