Prezydium zjazdu. W pierwszym rzędzie widoczni: rektor Otto Nadolski (czwarty z lewej) oraz wiceminister Aleksander Bobkowski (trzeci z lewej).