Fotografia grupowa uczestników zjazdu. Widoczni m.in.: Stanisław Osiecki (siedzi 5. z lewej), dr Mieczysław Orłowicz (siedzi 1. z prawej).