Widok na salę i uczestnikó zjazdu. Widoczni m.in.: prezydent RP Ignacy Mościcki (siedzi na krześle z przodu) z adiutantem por. Władysławem Krotkiewskim oraz premier Janusz Jędrzejewicz, (z prawej, za prezydentem); w pierwszym rzędzie od lewej siedzą również: minister spraw wewnętrznych Bronisław Pieracki, minister skarbu Władysław Marian Zawadzki, minister komunikacji Michał Butkiewicz, minister przemysłu i handli Ferdynand Zarzycki, gen. Jakub Krzemieński, minister poczt i telegrafów Emil Kaliński, minister pracy i opieki społecznej Stefan Hubicki, minister reform rolnych Leon Kozłowski, wiceminister skarbu Tadeusz Lechnicki. W drugim rzędzie od prawej siedzą: wiceminister poczt i telegrafów Franciszek Drzewiecki, b. minister skarbu Jan Piłsudski, prezes PKO Henryk Gruber, naczelnik Michalski, senator Hanna Hubicka (z prawej w głębi, w kapeluszu), marszałek sejmu Kazimierz Świtalski (1. z lewej), wojewoda warszawski Stanisław Twardo, komisarz Rządu na m.st. Warszawę Władysław Jaroszewicz (1. z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.