Na dworcu na przyjazd gen. Edwarda Rydza Śmigłego oczekują: wiceminister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Kazimierz Pieracki (na pierwszym planie po prawej, w jasnym płaszczu, podpiera się laską), prezes Związku Legionistów Polskich pułkownik Walery Sławek (na pierwszym planie pośrodku, w jasnym płaszczu, z rękami w kieszeniach), wojewoda krakowski Mikołaj Kwaśniewski (na pierwszym planie, pomiędzy Sławkiem a Pierackim), dowódca Okręgu Korpusu V (Kraków) gen. Stanisław Wróblewski (na pierwszym planie, na lewo od Sławka), starosta nowosądecki Wawrzyniec Typrowicz (na pierwszym planie, 1 na prawo od Pierackiego), dowódca piechoty dywizyjnej 6 DP pułkownik Bernard Mond (za plecami gen. Wróblewskiego, nieco po lewej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.