Marszałek Józef Piłsudski na uroczystościach. Widoczna także żona J. Piłsudskiego - Aleksandra (z domu Szczerbińska) oraz płk Sergiusz Zahorski (po lewej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.