Widoczni m.in.: gen. Marian Kukiel, prof. Feliks Kopera, Marian Gumowski, dr Stanisław Tomkowicz, dr Leonard Lepszy, dr Józef Muczkowski, rektor UJ Julian Nowak.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.