W pierwszym rzędzie widoczni: senator Andrzej Strug, posłowie: Herman Lieberman (PPS), Adam Chądzyński i Edward Pepłowski (NPR), NN, Ludwik Gdyk (Chrześcijańska Demokracja), Jan Woźnicki (PSL "Wyzwolenie").