Widoczni m.in.: prezydent Krakowa i senator Karol Rolle (2), wicewojewoda krakowski Kazimierz Duch (6), poseł Tadeusz Dyboski (3), redaktor naczelny IKC poseł Marian Dąbrowski (9), Stadnicki (11), Gwiżdż.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.