Siedzą od lewej: wojewoda białostocki Karol Kirst, wojewoda warszawski Stanisław Twardo, wojewoda wileński Władysław Raczkiewicz, minister spraw wewnętrznych Felicjan Sławoj Składkowski, premier Kazimierz Bartel, wiceminister spraw wewnętrznych Maurycy Jaroszyński, naczelnik   Stanisław Szwalbe, wojewoda nowogródzki Zygmunt Beczkowicz. Stoją w pierwszym rzędzie od lewej: Stanisław  Zaćwilichowski, wojewoda poznański Piotr Dunin-Borkowski, wojewoda kielecki Władysław Korsak, wojewoda lubelski Antoni Remiszewski, wojewoda Śląski Michał Grażyński, komisarz Rządu na m.st. Warszawę Władysław Jaroszewicz, wojewoda krakowski Mikołaj Kwaśniewski, wojewoda lwowski Wojciech Gołuchowski, wojewoda łódzki Władysław Jaszczołt, dyrektor Departamentu Weiszbort, wojewoda poleski Jan Krahelski, wojewoda pomorski Wiktor Lamot, dyrektor Departamentu Strzelecki, dyrektor Departamentu Zygmunt Zabierzowski. Stoją w ostatnim rzędzie od lewej: kapitan Dąbrowski, sekretarz ministra spraw wewnętrznych Ostrowski, wojewoda stanisławowski Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski, radca ministra spraw wewnętrznych Stawicki.