Uczestnicy zjazdu z wieńcem przed Grobem Nieznanego Powstańca na placu Wolności. Widoczni m.in.: prezydent Katowic Adam Kocur (II rząd stoi na lewo za gen. J. Zającem), prezes Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny Roman Górecki (I rząd 5. z lewej), generał Józef Zając (I rząd 4. z lewej). Z lewej widoczny sztandar FIDAC (Fédération Interallié des Anciens Combattants).

Fotografia Czesława Datki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.